Web Analytics
... - Lovac u žitu

Lovac u žitu

Za ljubav nije potrebna snaga.Ona je snaga.


12.07.2018.

...

"Odijelo čini čovjeka. Goli ljudi imaju malo ili nimalo uticaja na društvo."