Web Analytics
... - Lovac u žitu

Lovac u žitu

Za ljubav nije potrebna snaga.Ona je snaga.


16.07.2017.

...

Probudio me lepet krila divlje ptice u ranu zoru i čudne pjesme poj, od kojeg se ježi koža i grudi se stegnu pa rašire...Pritisnula bi me daljina, ruke bi mi klonule od praznih zagrljaja, oči bi svehle od pustoši kojom se kruni horizont. Ima iza očiju, iznad logike uma, ima svemir rasprostranjeni ,ima snaga i sila koja me drži i nosi. Poput otkinutog pera sa krila raspjevane ptice njišem se i padam.

„Lišće pada, pada kao izdaleka,

k'o vrtovi na nebu da venu

ono pada uz gestu niječnu.

I teška zemlja pada noću,

iz svih zvijezda u samoću.

Svi padamo. Ova ruka pada.

Pogledaj druge: pad u svima

pa ipak, sigurno Jedan ima

Koji blago ovim padom vlada.“